Hello world...

Turbo Pascal tananyagok, segédletek

Lap-info:

Ajánlott felbontás:
 - 1024 x 768
Legutolsó frissítés:
 - 2008.12.13

Hírek:

Hírportálok...
  - Index.hu
  - Nethirlap.hu
  - Origo.hu
Tolnai Népújság

Oktatás:

Felvi.hu
  - Főiskolák...
  - Egyetemek...
Fisz.hu
nefmi.gov.hu
Okt. lapszemle
Sulinet.hu
Továbbtanulás... www.valyip.hu »

Linkek:

Angol szótár
Idegen szavak
Kislexikon
Magyarország
Menetrend...
  - MÁV
  - VOLÁN
Térképek...
Útvonalterv

Letöltések:

Honosítóműhely
Snapfiles
Szoftverbázis
Szoftver-zona.hu

Web Design:

Open Web Design
Open Source CMS
OSWD.org

Valid XHTML 1.1

info, oktatás, informatika, tananyag, pascal, érettségi, Tamási, Füredi János

Lap tetejére Tananyagok:

Lap elejére »


Lap tetejére Tételsor:

Angster Erzsébet: Programozás Tankönyv I.-II. 4kör Bt, 1995

Alapfogalmak

 1. Számítógép és a program (adat, ismeret, információ, számítógép részei) - TK I. 1
 2. CPU, utasítás, gépi kód, program, programnyelvek. - TK I. 8
 3. Programkészítés lépései (forráskód előállítása, fordítás, szerkesztés, futtatás) - TK I. 15
 4. Algoritmus, algoritmus-leíró eszközök. - TK I. 21, 31
 5. Moduláris programozás, strukturált program. - TK I. 26, 31
 6. A Pascal program építő elemei, szerkezete. - TK I. 81
 7. Belső adatszerkezet, egyszerű adattípusok a Pascalban, belső és külső értékadás. - TK I. 101
 8. Kifejezések, feltételek, programvezérlés. - TK I. 129
 9. Vezérlőszerkezetek jellemzői (folyamatábra, utasítások). - TK I. 129, 143, 165
 10. Eljárások és függvények - TK I. 225
 11. Összetett adattípusok (karakterlánc, tömb, halmaz) - TK I. 193, 253, 345

Programozási tételek

 1. Megszámlálás -TK I. 177
 2. Összegzés - TK I. 179
 3. Eldöntés - TK I. 182
 4. Kiválasztás - TK I. 183
 5. Maximum - minimum választás - TK I. 187
 6. Rendezés - TK I. 299
 7. Keresés - TK I. 307
 8. Kiválogatás - TK I. 329
 9. Szétválogatás - TK I. 330
 10. Közös rész meghatározása, metszet - TK I. 332
 11. Egyesítés, unió - TK I. 334
 12. Összeválogatás - TK I. 337

Programozás - haladó szint

 1. Rekurzió. - TK I. 359
 2. Állománykezelés, szöveges állományok - TK II. 29, 113
 3. Típusos állományok, rekord adattípus - TK II. 1, 39
 4. Típus nélküli állományok kezelése (Jegyzet)
 5. Memóriakezelés (memória felosztása, abszolút változó, mutatók, dinamikus tárkezelés) - TK II. 129
 6. Programszegmentálás, egységek készítése - TK II. 185
 7. Objektum orientált programozás alapjai (Jegyzet)
  Benkő Tiborné - Benkő László -Tóth Bertalan - Varga Balázs:
  Programozzunk Turbo Pascal nyelven! - 339.-373. oldal

Lap elejére »


Lap tetejére Feladatok:

Alapozás - kezdő szint:

 1. Készítsen programot, amely billentyűzetről beolvassa egy vásárlás során kifizetett áru mennyiségét a 10. sorban, egységárát a 11. sorban. A tárolt értékekből kiszámítja a nettó értéket, az áfát (20%), és a bruttó árat, majd a kiszámított értékeket kiírja a képernyő 12 sorától barna háttérrel. Ha a bruttó ár nagyobb, mint 800, akkor villogó piros betűkkel kiírja a "SOK!" üzenetet a bruttó ár mögé. A sorok minden esetben a 20. pozícióban kezdődjenek. A program írása előtt készítsen folyamatábrát!
 2. Készítsen programot, amely billentyűzetről beolvassa a gépjárműbe tankolt benzin mennyiségét, majd kiírja, hogy várhatóan mekkora utat lehet ezzel a tankolással megtenni, ha gépjármű átlagos fogyasztása 6 liter/100km.
 3. Készítsen programot, mely bekéri a másodfokú egyenlet megoldóképletének adatait, megoldja az egyenletet, és leellenőrzi az eredményt!
 4. Készítsen programot, mely egy dátumról eldönti, hogy szökőév-e! (Ezek az évek a következők: minden néggyel osztható év, kivéve a százzal is oszthatókat. Szökőévek viszont a 400-zal osztható évek. Ez alapján tehát szökőév volt 1988, 1992, 1996. Nem szökőév 1700, 1800, 1900, 2100, és 2200. Viszont szökőévek az alábbi esztendők: 1600, 2000 és 2400.)
 5. Olvasson be két időpontot (óra, perc, másodperc), majd határozza meg a két időpont között eltelt időt másodpercben, illetve óra:perc:másodperces bontásban is.
 6. Egy henger sugarából és magasságából számítsuk ki a térfogatát. Az adatokat cm-ben adjuk meg, az eredmény köbméterben értendő.
 7. Készítsen programot, amely billentyűzetről beolvassa egy kör sugarát cm-ben, majd kiszámítja annak kerületét és területét.
  • Ezt követően meghatározza annak a négyzetnek a területét, amelyben a kör éppen elfér.
  • Majd számítsa ki annak a legnagyobb négyzetnek a kerületét, amely éppen a körbe rajzolható.
 8. Készítsen programot, amely billentyűzetről beolvassa egy gömb sugarát cm-ben, majd kiszámítja annak felületét és térfogatát.
  • Ezt követően meghatározza annak a kockának a térfogatát, amelyben a gömb éppen elfér.
  • Majd számítsa ki annak a legnagyobb kockának a térfogatát, amely éppen a gömbbe helyezhető.

Lap elejére »

Vezérlőszerkezetek:

 1. Készítsen programot, amely beolvas egy számot, majd kiírja az összes osztóját!
 2. Készítsen programot, amely beolvas egy számot, majd kiírja a legkisebb és legnagyobb osztóját!
 3. Készítsen programot, amely egy beolvasott számról eldönti, hogy prímszám-e!
 4. Írjon programot, amely kiszámítja két pozitív egész szám legnagyobb közös osztóját!
 5. Írjon programot, amely kiszámítja két pozitív egész szám legkisebb közös többszörösét!
 6. Készítsen programot, amely kiírja két beolvasott pozitív egész szám között található négyzetszámokat és azok darabszámát illetve összegét!
 7. Készítsen programot, mely a képernyőre írja a tízes szorzótáblát!
 8. Készítsen programot, amely előállít egy 5 számból álló számsorozatot. A számok 1 é s 90 közé essenek, és kétszer nem szerepelhetnek a számsorban. Az előállított számokat rendezze növekvő sorrendbe. A rendezett számsorozatot írja ki a képernyő 13. sorának közepére növekvő sorrendben.
 9. Készítsen programot, amely kiírja 2000 és 2050 közötti szökőéveket!
 10. Készítsen programot, amely kiírja a képernyőre az 1 és 100 közé eső hárommal osztható számokat kék betűszínnel!
 11. Melyik számok oszthatók 7-el és 13-al vagy 9-el 200 és 500 között?
 12. Mennyi lesz 100 000 Ft kamata 5 év múlva, ha az éves kamat 6%?
 13. Mekkora összeget kellene lekötni kamatos kamattal 6 évre, hogy a futamidő végén 500 000 Ft-ot kaphassunk?
 14. Olvassa be 0 végjelig a család havi telefonköltségeit. Mennyi a feldolgozott időszak költsége, a havi átlagos költség, a legnagyobb és a legkisebb költség?
 15. Készítsen programot, amely végjelig beolvassa az osztály tanulóinak nevét egy vektorba, majd kiírja a képernyőre a beolvasás sorrendjében a névsort! Hogyan lehet fordított sorrendben megoldani a kiiratást?
 16. Olvasson be két számot billentyűzetről. Tekintsük a két értéket egy számtani sorozat első két elemének. A program írja ki a sorozat további 20 elemét. (Emlékeztetőül: a számtani (aritmetikai) sorozat a számok olyan sorozata, amelyben bármelyik számból kivonva az előzőt, a különbség (differencia) állandó)
 17. Olvasson be két számot billentyűzetről. Az első szám legyen egy mértani sorozat első eleme, a második a sorozat kvóciense. Írassa ki a két számból képezett sorozat első 10 elemét. (Emlékeztetőül: a mértani (geometriai) sorozat a számok olyan sorozata, amelyben bármelyik számot az előzővel osztva, a hányados (kvóciens) állandó)
 18. Olvasson be számokat 0 végjelig. A beolvasást követően a program írja ki a képernyőre, hogy a szám páros vagy páratlan, osztható-e öttel illetve négyzetszám-e.
 19. A "TOP101" kilátóhoz 101 lépcsőfok vezet. Sajnos minden harmadik (3.;6.;9.;...) és hetedik (7.;14.;21.;...) lépcsőfok megrongálódott a viharos időben. A program írja ki a használható lépcsőfokokat és számolja meg, hogy hány lépcsőfokot kell cserélni.
 20. Készítsen programot, amely 0 végjelig olvas be távolság értékeket km-ben. A program írja ki az összesen megtett km-t, a felhasznált benzin mennyiségét, ha a gépjármű fogyasztása 6 liter/100km, valamint az üzemanyag árát, ha a benzin litere 270 Ft.
 21. A 'Transport' Kft. 12000, 6000, 3000, 2000 kg teherbírású gépjárművekkel rendelkezik. Határozza meg azt a legkisebb gépjárműszámot, amellyel a billentyűzetről beolvasott sódertömeg elszállítható. Az eredmény kiírásakor jelenjen meg teherbírásonként a gépjárműszám is.

Lap elejére »

Tömbkezelés:

 1. Töltse fel az ELETKOROK tömböt billentyűzetről 0 végjelig beolvasott numerikus értékekkel.
  • Írassa ki a tömb elemeit az életszakasz megnevezésével.
   (0-13 gyerek, 14-17 fiatalkorú, 18-23 ifjú, 24-59 felnőtt, 60 felett idős)
  • Hányan tartoznak az egyes életszakaszokhoz?
  • Mennyi az átlagos életkor?
  • Mekkora a legnagyobb és a legkisebb életkor a tömbben?
 2. Készítsen programot amely feltölt egy 20 elemű tömböt 1 és 50000 közötti értékekkel.
  • A program számolja ki a tömbelemek átlagát, és az eredményt kék színnel írja ki a képernyőre, majd határolja be, hogy az átlag melyik 10000-es sávba esik!
  • Ezt követően listázza ki a tömbelemeket az átlaghoz viszonyított jellemzőjével együtt! (átlag alatti, átlagos, átlag feletti) Az 'átlag feletti' jelzéshez villogó piros színt használjon!
  • Válogassa ki az átlag feletti értékeket SOK nevü tömbbe! (TK I. 329)
 3. Olvasson be végjelig hőmérséklet adatokat a HOMERES nevü tömbbe!
  • Mennyi az átlagos hőmérséklet?
  • Írassa ki a rögzítet adatokat kék színnel a fagypont feletti, villogó sárga színnel a fagyponti és piros színnel a fagypont alatti esetekben!
  • Melyik nap volt a leghidegebb?
  • Válogassa ki az átlag alatti értékeket az ALACSONY nevü tömbbe!
 4. A Jó reményhez Kft. 100 000, 50 000, 20 000, 10 000 és 5 000 Ft-os kötvényt bocsát ki.
  • Határozza meg azt a legkisebb kötvény-darabszámot, amelyet a billentyűzetről beolvasott összegből megvásárolhatunk.
  • Az eredmény kiirásakor oszlopos elrendezésben jelenjen meg a névértékenkénti darabszám is.
  • A megoldás algoritmusát folyamatábrával mutassa be.
 5. A Party Kft. bonusz-futamot szervez. A futamban 100 autó indul, és 25 állomást érint. Az induláskor az 1. állomáson mindenki kap egy bonusz-kártyát. Ezt követően a 2. állomáson minden második autótól elveszik a bonusz-kártyáját. A 3. állomáson minden harmadik autót állítanak meg, és ha van bonusz-kártyája akkor elkérik, ha nincs akkor adnak neki egyet. A 4. állomáson ugyanez történik minden 4. autóval. Hány autónak lesz bonusz-kártyája a 25. állomás utáni fogadáson.
 6. A Török szultán születésnapján gyönyörű ajándékot kapott. Annyira megörült, hogy rögtön valami jót akart cselekedni. Leküldte hát 400 fős szolgaseregének első szolgáját a börtönbe. Meghagyta neki, hogy mind a 400 cella ajtaját nyissa ki. Lett is nagy riadalom. A börtönőrök rettegtek. Ha szabadon engedik a rabokat, és őfelsége kedve változik, fejüket veszi. Leült hát négyszáz őr a négyszáz nyitott cella elé. Teljesítették is a szultán parancsát, de a rabokat sem engedték szabadon. Igazuk lett. A szultán megharagudott, mert a következő ajándék nem tetszett. Leküldte a második szolgát. Azt parancsolta, minden második ajtót zárjon be. Kisvártatva meggondolta magát, és leküldte a harmadik szolgát, hogy minden harmadik ajtót nyissa ki, ha zárva van, és zárja be, ha nyitva van. Majd leküldte a negyedik szolgát, hogy minden negyedik ajtón változtasson. Aztán az ötödiket, hatodikat és így tovább egészen addig, míg az utolsó, a 400. szolgának azt parancsolta: Menj le és a 400. cellát nyisd ki, ha zárva van, De ha nyitva lenne, akkor zárd be. Így is lett. Azzal a szultán nyújtózott egyet, és lefeküdt aludni. A börtönparancsnok tudta, aznap már több parancs nem jön, és a szultán soha nem vonja vissza azokat a parancsait, amit előző nap adott. Szabadon engedte hát azokat, akiknek a cellája nyitva volt. Kiket is? (Informatikai alapismeretek érettségi, emelt szint, 2006. május 18.)

Lap elejére »

String-kezelés:

 1. Olvasson be a MONDAT nevű karakterláncba egy többszavas mondatot, majd írassa ki a mondat szavait önálló sorokban!
 2. Töltse fel a NEVEK tömböt az osztály tanulóinak nevével, majd az utóneveket másolja át az UTONEVEK tömbbe úgy, hogy egy utónév csak egyszer szerepeljen! A tömbök maximális elemszáma 50 legyen.
 3. Billentyűzetről olvassa be a NEVEK tömbbe a tanulócsoport tagjainak nevét és telefonszámát vesszővel elválasztva! Másolja át a feltöltött tömbelemeket a KAPCSOLAT nevü tömbbe úgy, hogy a telefonszámot kövesse a név kettősponttal elválasztva!
 4. Készítsen programot, amely a VAROSOK tömbbe beolvassa a megyék, a megyeszékhelyek nevét és irányítószámát szóközzel elválaszva! Alakítsa át a tömbötelemeket úgy, hogy csak a megyeszékhelyek irányítószámát és nevét tartalmazzák!
 5. Az ELOFIZETES tömb karakterlánc típusu elemei egy hírlapkiadó előfizetőinek nevét és vesszővel elválasztva az éves előfizetési díjait tartalmazzák. Mekkora bevételre számíthat a kiadó?
 6. Töltse fel az OSZTALY karakterlánc típusú tömböt a tanulók nevével és vesszővel elválasztva a testsúlyával. Mennyi a tanulók átlagos testsúlya?
 7. Olvasson be az UZENET nevu karakterláncba egy többszavas mondatot, majd a magánhangzókat alakítsa nagybetűssé és írassa ki a mondatot a képernyőre!

Lap elejére »

Eljárások - függvények:

 1. Készítsen programot, amely végjelig beolvassa, és a CSAPADEK nevű tömbben tárolja a havi csapadék mennyiségét mm-ben. A program számítsa ki az összes és a havi átlagos csapadék mennyiségét, majd határozza meg a legnagyobb havi csapadék mennyiséget is. A kapott eredményeket felhasználva készítse el az alábbi értékeket tartalmazó listát.
  • Hónap sorszáma
  • Csapadék mennyisége
  • Eltérés az átlagtól
  • Éves mennyiség százaléka (havi/ossz*100)
  • Jelzés (0..50 - száraz, 51..100 - nedves, 101- csapadékos)
 2. Készítsen programot, amely 0 végjelig beolvassa a havi telefonköltségeket és eltárolja a TELEFON tömbben. A program számítsa ki az összköltséget, a havi átlagot, és határozza meg a legkisebb költséget. A kapott eredményt felhasználva készítse el az alábbi értékeket tartalmazó listát:
  • havi költség
  • eltérés az átlagtól
  • eltérés a minimumtól
  • összköltség százaléka (havi/ossz*100)
  • Jelzés (0..3000 - alacsony; 3001..5000 - közepes; 5001..10000 magas; 10001- extra)

Lap elejére »

Text file-ok kezelése:Ujdonság

 1. Készítsen programot, amely a NEVSOR.TXT szöveges állomány tartalmát kilistázza a képernyőre! Az olvashatóság biztosítása érdekében a kiiratás minden 5. sort követően várjon egy billentyű leütésére.
 2. Készítsen programot, amely a NEVSOR.TXT file-ban található csoportnévsor minden tagjához kijelöl egy előadástémát a TEMAK.TXT file-ból, majd a neveket es a hozzájuk rendelt témát pontosvesszővel elválasztva az ELOADAS.TXT file-ban tárolja el! Mindkét input-file ugyanannyi sort tartalmaz. A kijelöléshez használja a véletelenszám-generátort. A részfeladatok megoldását önálló modulok használatával oldja meg.
 3. Készítsen programot, amely a NEVSOR1.TXT szöveges file soraiban levő név és születési dátum adatokat átirja a NEVSOR2.TXT állományba úgy, hogy a hónap számát a hónap nevére cseréli!
  pld.: Nagy Nandor;1989.11.26    /* NEVSOR1.TXT
     Nagy Nandor;1989 november 26 /* NEVSOR2.TXT
 4. Készítsen programot, amely a NEVEK.TXT file-ban tárolt nevek után pontosvesszővel elválasztott jegyekből kiszámítja a tanuló átlagát, majd az eredeti sort az átlaggal kiegészítve az ATLAGOK.TXT file-ba írja!
 5. Az elmúlt hét minden napján reggel, délben és este mért hőmérséklet-adatokat pontosvesszővel elválasztva tartalmazza a HOMER.TXT file. Készítsen programot, amely kiszámítja a napi átlaghőmérsékletet, majd az eredeti sort az átlaggal kiegészítve az HOM_ATL.TXT file-ba írja!
 6. A KIKULD.TXT file a kiküldetésben dolgozók napi étkezési költségét tartalmazza reggeli, ebéd, vacsora bontásban. Készítsen programot, amely a szöveges file soraihoz írja pontosvesszővel elválasztva a napi teljes étkezési költséget, majd kilistázza a kapott eredményt a monitorra.
 7. A MOTOROK.TXT szöveges állomány sorai pontosvesszővel elválasztva néhány motor típusát, gyártási évét, rendszámát és átlagfogyasztását tartalmazza, MOTOR(tipus;gyev;rsz;fogyaszt). Készítsen programot amely az alábbi kérdések alapján feldolgozza a tárolt adatokat:
  • Melyik a legkisebb fogyasztású motor?
  • Írassa ki fogyasztás szerint növekvő sorrendben a motorokat!
  • Melyik jármű a legidősebb? (Az aktuális dátum lekérdezéséhez a GETDATE() eljárást használja)
  • Írassa ki használati évek szerint csökkenő sorrendben a motorokat!
 8. A TOZSDE.TXT file-ban különböző cégek napi tőzsdei záró árfolyama szerepel. Készítsen programot, mely megadja azt a céget, amelyik az adott időszak folyamán a legnagyobb nyereséget érte el! Tekintse legnagyobb nyereségnek azt, ahol az utolsó nap záróegyenlege és az első nap záróegyenlegének különbsége a legnagyobb.
 9. Készítsen programot, amely a MEGYEK.TXT file-ban tárolt adatokból
  • kiszámítja Magyarország lakosainak számát.
  • kilistázza a 250000-nél nagyobb lélekszámú megyéket.
  • kilistázza létszám szerint csökkenő sorrendben a megyéket.
 10. Készítsen programot, amely a VIZSGA.TXT file-ból
  • az Emelt szintű vizsgázok adatait az EVIZSGA.TXT file-ba írja.
  • a Közép szinten vizsgázók adatait a KVIZSGA.TXT file-ba írja.
  • kiszámítja az Informatika Alapjai tantárgyból közép szinten vizsgázok átlagát.
  • kilistázza az Informatika Alapjai tantárgyból közép szinten vizsgázok közül az átlagnál jobban szerepeltek adatait!
  • A sorok felépítése: VIZSGA(Azonosito;Nev;Targy;Jegy;Szint)

Lap elejére »

Típusos file-ok kezelése:Ujdonság

 1. A HW-STORE kereskedés leltári adatainak kiértékeléséhez készítsen programot LELTAR.PAS néven. A program töltse fel a LELTAR(cikksz: STRING[6]; megnev: STRING[30]; me: STRING[2]; e_ar: REAL; nyt_menny: REAL; teny_menny: REAL;) adatszerkezetű LELTAR.DAT típusos állományt adatokkal, majd végezze el az alábbi kiértékelési feladatokat:
  • Mennyi a tényleges készlet értéke?
  • Mennyi a leltározás utáni készleteltérés értéke?
  • Melyik cikkből keletkezett a legnagyobb hiány?
  • Hány cikknél nem volt leltározási eltérés?
  • Másolja át a hiányt tartalmazó rekordokat a HIANY.DAT file-ba!
  • Másolja át a többletet tartalmazó rekordokat a TOBBLET.DAT file-ba!
 2. A FOLD.TXT állomány a föld országainak adatait tartalmazza. Az első sor az oszlop fejléc, míg a file további sorait tabulátorral (#9) elválasztva a következő mezők építík fel: ország, földrész, főváros, terület, lakosság.
  Készítsen programot MASOL.PAS névvel, amely átmásolja a text file tartalmát a FOLD.DAT típusos állományba, FOLD(orszag: STRING[30]; foldresz: STRING[15]; fovaros: STRING[30]); terulet: REAL; lakossag: REAL).
  A most készített típusos állományt felhasználva válaszoljon az alábbi kérdésekre a FOLD.PAS programban:
  • Mekkora a szárazföld mérete?
  • Mennyi a föld lakosainak száma?
  • Hány ország van a földön?
  • Hány kontinens adatait tartalmazza az adatállomány?
  • Hány ország van Európában?
  • Mekkora Európa területe?
  • Mekkora Európa népessége?
  • Készítsen összefoglaló táblázatot a kontinensek neve szerinti rendezettségben:
   Kontinens Országok Terület Lakosság Népsűrüség
          száma
   ----------!--------!-------!--------!-----------
   ...
   ..
   .
   ----------!--------!-------!--------!-----------
   Összesen:
   
  • Listázza ki az országokat terület szerint csökkenő sorrendben! (24 soronként billentyűleütésre várakozás!)
  • Listázza ki az országokat népesség szerint csökkenő sorrendben! (24 soronként billentyűleütésre várakozás!)
  • A részfeladatok elvégzését fogja össze menüvel!

Lap elejére »

Egyesítés - metszetképzés:

 1. A FRUIT1ST.TXT és a FRUIT2ND.TXT szöveges állomány két zöldség-gyümölcs bolt árukínálatát tartalmazza. Készítsen programot, amely a szöveges állományok felhasználásával meghatározza:
  • A két bolt árukészletének egyesítésekor vásárolható árukat a FRUITALL.TXT file-ban.
  • A mindkét boltban kapható élelmiszereket a FRUITS.TXT file-ban.
FRUIT1ST.TXTFRUIT2ND.TXT
melon
bunch of bananas
apple
pear
peanout
lemon
pineapple
orange
apple
peach
avocado
pear
bunch of grapes
mango
plum
grapefruit

Lap elejére »

Rekurzió:

 1. Készítsen függvényt, amely kiszámolja a paraméterként átadott szám faktoriális értékét!


 2. Készítsen függvényt, amely meghatározza a Fibonacci sorozat "N"-ik elemét. (N pozitív egész)


 3. Készítsen függvényt, amely kiszámolja az első "N" pozitív egész szám összegét!
 4. Készítsen függvényt, amely kiszámolja 100 és 250 közötti páros számok összegét!
 5. Készítsen függvényt, amely kiszámolja az első "N" pozitív egész szám szorzatát!
 6. Készítsen eljárást, amely kilistázza az első "N" számot csökkenő sorrendben!
 7. Készítsen eljárást, amely kilistázza az első "N" számot növekvő sorrendben! (Megj.:az eljárásnak lehet több paramétere is.)
 8. Készítsen eljárást, amely kilistázza az első "N" páratlan számot!
 9. Készítsen eljárást, amely kilistázza az első "N" öttel osztható számot!
 10. Készítsen függvényt, amely kiszámolja egy valós szám "N"-ik hatványát! (N pozitív egész)
 11. "Tégy a sakktábla első kockájára egy búzaszemet, a másodikra kettőt, a harmadikra négyet és így tovább, minden kockára kétszer annyit, amennyi az előtte lévőn volt - mondta Sessa ebn Daher. - Amennyire a búzaszemek száma a duplázás folytán a 64. kockára nő, annyi búzaszem legyen a jutalmam."
  Rekurzív függvényhívás segítségével határozza meg, hogy mennyi búzaszem lesz az utolsó kockán és mennyi búzaszem lesz a sakktáblán?
 12. Készítsen függvényt, amely kiszámolja a paraméterként megadott összeg, kamatszázalék és futamidő alapján a futamidő végén fizetendő kamatos kamattal növelt értéket!
 13. Határozza meg egy 10 elemű numerikus adatokat tartalmazó tömb legkisebb elemét rekurzió alkalmazásával. A megoldás helyességét iteráció segítségével ellenőrizze.
 14. Adott egy 14 elemű tömb, amely az AAA-111 rendszámú gépkocsi naponta megtett km adatait tartalmazza. Rekurzió használatával keresse meg a legnagyobb futásteljesítményt.
 15. A BEVETEL tömb a Bútor Kft. előző havi bevételeit tartalmazza, naponkénti bontásban. Rekurzív rutinok segítségével válaszoljon a következő kérdésekre:
  • Mekkora volt a Kft előző havi bevétele?
  • Mekkora az átlagos napi bevétel?
  • Mennyi volt a legnagyobb napi bevétel?
  const
   bevetel : array [1..31] of longint
       = (12000,32000,45000,27000,80000,23400,30000,
         80000,78000,20000,21200,34200,14000,54500,
         56000,39000,40800,37000,13500,28000,31300,
         54200,16800,74500,65000,29000,50600,31000,
         11900,23000,17800);
  
 16. Közvetett rekurzió használatával írassa ki az első N természetes számot váltott betűszínnel!
 17. Olvasson be billentyűzetről egy mondatot, majd közvetett rekurzió alkalmazásával írassa ki a mondatot úgy, hogy a karakterek felváltva kék és sárga színűek legyenek!
 18. Töltse fel a karakteres képernyőmemóriát [$B800:0] egymást követő piros csillag és kék felkiáltójel karakterekkel! Megoldás során használjon közvetett rekurziót, ahol külön eljárás kezeli a karakter illetve az attribútum bájtot!

Lap elejére »

Dinamikus adatszerkezetek:

 1. Készítsen programot, mely 0 végjelig bekér számokat és egy listára felfűzve a heap-ben tárolja, majd visszírja azokat!
 2. Írjon programot, amely 0 végjelig bekér számokat, a heap-ben rendezetten tárolja, majd visszírja azokat!
  • A számok kiírásával folyamatosan szabadítsa fel azok helyét a heap-ben!
  • Minden foglalás és felszabadítás alkalmával írja ki a teljes és az egybefüggő szabad heap-terület méretét!
 3. Készítsen programot, mely * végjelig bekér vezeték- és utóneveket, melyeket egy rendezett listára felfűzve a heap-ben tárol, majd visszírja azokat! A kiírás során minden 5. név után várakozik egy gombnyomásra, ezt követöen pedig tiszta képernyőn listázza a következő sorokat. Minden név elé írjon listázási sorszámot.
 4. Készítsen programot, amely * végjelig beolvassa és a heap-ben tárolja az alábbi cégek napi tözsdei záró árfolyamát (Cég, nap_1, nap_2, nap_3):
  • Alfa Bt., 1500, 1709,1839
  • Beta Kft., 3000, 3291, 3255
  • Gamma Rt., 1000, 1279, 1285
  • Delta Bt., 14000, 14208, 14263
  A program ezt követően írja ki azt a céget, amely az adott időszak folyamán a legnagyobb nyereséget érte el! Tekintse legnagyobb nyereségnek azt, ahol az utolsó nap záróegyenlege és az első nap záróegyenlegének különbsége a legnagyobb.

Lap elejére »

OOP:

 1. Készítsen programot, amely képes egy téglalap objektum segítségével kiszámítani egy általunk megadott felület burkolásához szükséges csempék darabszámát.
 2. Készítsen programot, amely egy kalkulátor objektum segítségével képes két operandusos aritmetikai műveleteket elvégezni.
 3. Tervezzen objektumot, amely max. 10 elemű valós tömböt kezel, metódusai a tömböt feltöltik adatokkal, kiszámítják a tömb elemeinek az összegét. Ezt követően egészítse ki az objektumot egy-egy metódusal, amely rendezi az elemeket, illetve kiirja a tömb elemeit és az elemek összegét a képernyőre.
 4. Készítsen programot, amely a pálya, az ütő és a labda objektumok segítségével egy fallabda játékot modellez.

Egy érdekes feladat a XVI. századból...

Feltöltés folyamatos...

Lap elejére »


Lap tetejére Tankönyvek:

TK I. Angster Erzsébet:
Programozás Tankönyv I. kötet
(Strukturált tervezés, Turbo Pascal)
4Kör Bt., 1999
TK II. Angster Erzsébet:
Programozás Tankönyv II. kötet
(Strukturált tervezés, Turbo Pascal)
4Kör Bt., 2000
OOP Angster Erzsébet:
Az objektumorientált tervezés és programozás alapjai
(UML, Turbo Pascal, C++)
4Kör Bt., 2000
Turbo Benkő Tiborné - Benkő László -
Tóth Bertalan - Varga Balázs:
Programozzunk Turbo Pascal nyelven!
ComputerBooks Kft., 2002

Lap elejére »Látogatások száma: Számláló Levelek, ötletek küldése